« tornar

213901 - Relaxació i benestar emocional

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Ester Bach Cobacho
Data de l'1 al 10 de juliol. De 10:00 a 11:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron Horari de sessions síncrones: 2, 6 i 8 de juliol, de 10 h a 11.30 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

 Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron

Horari de sessions síncrones: 2, 6 i 8 de juliol, de 10 h a 11.30 h

Descripció

Un curs per connectar amb les emocions i escoltar el cos per tal d’alliberar tensions, gestionar saludablement l’estrès, cuidar-se emocionalment i promoure la relaxació, l’energia vital i el benestar de cos i ment.

Metodologia

Partint d’una breu introducció teòrica sobre cada mòdul, l’aprenentatge serà bàsicament pràctic a través de tasques, qüestionaris, vídeos explicatius sobre dinàmiques a realitzar i debats als fòrums per consolidar-ne l’aprenentatge i estimular la comunicació entre els participants.

Combinarà activitats síncrones a través de Moodle amb tres sessions a temps real a través de la plataforma Teams.

Continguts

Mòdul 1:   Gestió saludable de l’estrès

• Els efectes de l’estrès en el cos a nivell fisiològic, cognitiu, emocional i conductual

• Estratègies i tècniques per gestionar saludablement l’estrès

Mòdul 2:  Cuidar les emocions

• Les emocions bàsiques i el seu impacte en el cos

• Connexió i regulació emocional a través de tècniques de relaxació i treball corporal  (respiració, automassatge, tècniques de descàrrega emocional)

Mòdul 3:  Els pensaments i el benestar cos-ment

• Identificació i reformulació de creences i pensaments estressors

• Algunes tècniques de concentració, de diàleg intern constructiu i útils per calmar la ment (afirmacions, meditació, mindfulness)

 Objectius

1. Incrementar el grau de consciència corporal.

2. Adquirir eines de regulació de les pròpies emocions i de benestar amb un mateix i amb els altres.

3. Saber identificar i alliberar tensions corporals.

4. Promoure el pensament constructiu i la consciència plena o mindfulness.

5. Afavorir actituds d’escolta, respecte, acceptació i confiança.

 Avaluació

-  Avaluació contínua: A través de la participació als fòrums i en diverses activitats pràctiques al llarg del curs.

-  Avaluació final: amb les eines apreses al llarg del curs, caldrà elaborar una proposta de dues activitats de treball corporal:

1) Per afavorir el benestar emocional del docent.

2) Per aplicar a l’aula i acompanyar el benestar emocional dels alumnes.