« tornar

213100 - Tecnologies futures i pensament existencial. Ensenyar filosofia a través del cinema de ciència-ficció

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Filosofia i ètica
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Jacobo Zabalo Puig
Data de l'1 al 10 de juliol. De 10:00 a 12:00
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball Síncron Horari de sessions síncrones: 1, 2, 5, 6 , 7, 8 i 9 juliol de 10 a 12 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

 

Síncron (a través de la plataforma Teams)

Horari de sessions síncrones:

 Descripció

El cinema de ciència-ficció no només planteja escenaris futurs, en què el progrés ha transformat les condicions de vida (ja sigui en un sentit positiu o, més sovint, negatiu, de caràcter distòpic). Es tracta, probablement, del gènere que millor projecta les inquietuds existencials dels éssers humans com a espècie, tant pel que fa a la possibilitat d’altres formes de vida, present o futura, com, sobretot, pel que fa a la interpretació del moment que ens ha tocat viure, aquell en què els interrogants emergeixen. Lluny d’inhibir-los i perpetuar l’statu quo, l’art ofereix narratives que els fan més reals i assumibles des del punt de vista discursiu. La filosofia, en aquest sentit, aporta eines per enfrontar els interrogants i descodificar aquella inhibició.

 Metodologia

Visualització parcial de les pel·lícules, estudi i comentari de les obres fonamentals per a la docència de filosofia al batxillerat. Propostes d’activitats amb alumnes.

 Continguts 

Ensenyar la matèria a alumnes joves no és una tasca senzilla, generalment pel caràcter abstracte dels termes que s’empren. Sovint impedeixen il·lustrar les repercussions pràctiques del pensament filosòfic i, per tant, costa de veure quina és la seva contribució en la comprensió de l'època present. Cadascuna de les sessions del curs, centrades en obres de cinema específiques --des de la sessió inaugural, introductòria--, permetran donar pas a les propostes filosòfiques d’autors del passat. Plató, Descartes, Kant, Nietzsche i Freud es mostraran summament actuals des del cinema, però també quan ens hi referim a través de pensadors contemporanis com Slavoj Žižek o il·lustrem algunes formes d’espiritualitat del nostre temps, religioses o laiques (Mindfulness).

 Objectius

Es tracta d’un curs obert a qualsevol persona interessada en la tradició filosòfica i el creixement personal. També, evidentment, a aquells professors que vulguin aplicar mesures per captar l’atenció i aconseguir el compromís dels alumnes. La neurociència ha confirmat que el pensament es produeix amb imatges, encara que no en siguem sempre conscients. En aquest sentit, el cinema pot ajudar a explicitar la realitat dels processos que tenen lloc de forma immediata i sense filtrar pel judici crític, que és precisament el que es pretén potenciar des de la filosofia.


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »