« tornar

213009 - El cervell que aprèn: una mirada introductòria a les dificultats d’aprenentatge des de la neurociència

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Metodologia
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Iolanda Nieves de la Vega Louzado
Data de l'1 al 10 de juliol . De 11:30 a 13:30
Dies Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron. Horari de sessions síncrones: 1, 2, 5 i 6 de juliol, d’11.30 h a 13.30 h.
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

Combinarà sessions síncrones amb treball asíncron.

Horari de sessions síncrones: 1, 2, 5 i 6 de juliol, d’11.30 h a 13.30 h.

 Descripció

Aquest curs ens proposem, d’una banda, apropar-nos al coneixement del cervell que aprèn, a les funcions executives i al seu impacte en el procés d’aprenentatge, i, de l’altra, fer una mirada inicial a alguns trastorns d’aprenentatge a través d’eines i estratègies, que cada docent podrà analitzar, adaptar a la seva tasca docent i realitat educativa per tal de transformar-la, de manera fonamentada i crítica.

 Metodologia

Les nostres formacions parteixen d’una mirada reflexiva, en què els docents som part activa de les propostes i cocreadors de coneixements a través de dinàmiques vivencials i participatives i d’espais de diàleg i reflexió.

En aquesta edició proposem un curs online on impartirem les sessions en temps real mitjançant plataformes que afavoreixen el diàleg i la comunicació en format virtual. Al mateix temps disposarem de la plataforma Moodle per dur a terme diversos tipus d’activitats.

 Continguts

La neuroeducació ens dona una oportunitat d’enfocament integrador i multidisciplinari que, a partir de la base d’evidències científiques, ens permet apropar-nos al cervell amb l’objectiu d’incidir i millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge.

• Apropar-se al cervell des d’una perspectiva neuroeducativa per conèixer-ne el procés, les etapes de desenvolupament i la manera d’aprendre.

• Conèixer les funcions executives, l’atenció, la memòria, l’estrès i la seva relació amb l’aprenentatge.

• Conèixer de forma inicial alguns tipus de dificultats d’aprenentatge d’acord amb la descripció, simptomatologia i algunes formes d’abordatge a l’aula.

 Objectius

L'objectiu del curs és fer un recorregut que parteix de les evidències de la neurociència. Ens apropem a la connexió amb els processos d’aprenentatge (neuroeducació) i busquem de quina manera i amb quines estratègies podem fer-ho visible a l’aula i afavorir un impacte positiu en els estudiants i amb el nostre propi desenvolupament professional.

 Avaluació

Diari d’aprenentatge, mitjançant quadern de treball, que permeti la reflexió i la incorporació fonamentada de la innovació en la pràctica a l’aula.

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »