« tornar

213907 - Intel·ligència i nutrició emocional per a docents. Un camí per a l'educació emocional de l'alumnat

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat Format virtual en temps real
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Milos Salgueda Colomer
Data de l'1 al 10 de juliol. De 9:00 a 11:00
Dies Síncron (a través de la plataforma Teams). Horari de connexions: 2, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 9.30 a 11.30 h
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat100,00€

Tipologia

 Síncron (a través de la plataforma Teams) i asíncron (a través de moodle)

Horari de connexions: 2, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 9.30 a 11.30 h

 Descripció

Curs teoricopràctic sobre estratègies de consciència i autoregulació emocional útils per millorar la relació amb l'alumnat i afavorir la pròpia salut emocional.

 Metodologia

Aquest curs combinarà l'aportació d'estratègies i coneixements teòrics amb la reflexió personal guiada per tal d'aplicar a la pròpia vivència els aspectes treballats.

S'aportarà bibliografia  i altres materials d'àudio per complementar el treball del curs.

 Continguts

•  La mirada cap a un mateix com a educador. Com des d'aquí podem potenciar les capacitats dels nens i adolescents

• Consciència emocional. Escoltar les emocions (pròpies i dels nens i adolescents) i entendre quina funció fan per poder donar-hi resposta

• Expressió i comunicació positiva de les emocions. Com ho fem nosaltres i com ho podem treballar en l’alumnat

• Breu introducció a les bases neurológiques de la resposta emocional

• Estratègies d'autoregulació emocional pròpia: conèixer el mindfulness i la meditació i el paper que tenen en la prevenció de l'estrès

•  Com podem ensenyar estratègies d’autoregulació emocional a l’alumnat

 Objectius

L’objectiu del curs és donar estratègies a mestres i professors per tal que siguin conscients de les pròpies emocions en la relació amb els alumnes a l'aula, que sàpiguen expressar-les i regular-les i actuïn com a bons models per potenciar la intel·ligència emocional de l'alumnat.

Es donaran elements i estratègies que promoguin l'adquisició d'una bona competència emocional del professorat que:

a) els ajudi a gestionar els conflictes d'una forma positiva i per tant a millorar el clima d'aula.

b) els doni eines per afrontar positivament situacions emocionalment intenses que poden presentar-se a l’aula (dols, ansietat, pors, etc.)

c) els serveixi per tenir cura de la pròpia salut emocional i, per tant, reduir l’estrès associat a la professió docent.

També s'oferiran recursos per incloure aspectes de l'educació emocional en les diferents matèries.

 Avaluació

Per tal de valorar l’assoliment dels objectius, es demanarà als assistents que presentin un breu projecte per incorporar els continguts del curs en la seva pràctica docent.

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »