« tornar

23007 - Actualització de continguts curriculars. Llengua castellana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Francesc Reina González
Professorat Francesc Reina González, Marcos Vicente Maurel
Data Del 10 de desembre de 2021 a l'11 de febrer de 2022. De 17:00 a 19:00
Dies Divendres
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Descripció

En una de les fases de les oposicions, que és eliminatòria, cal desenvolupar un tema. És cert que, en les últimes convocatòries d’oposicions per a l’ingrés i l'accés a cossos docents, cada cop es fa més èmfasi en la part pràctica. Així i tot, els continguts del temari donen sentit a la pràctica. Per això, en les qüestions prèvies al supòsit pràctic, els opositors han de demostrar que tenen coneixements acadèmics i científics de la matèria.

En aquest curs es fa una lectura teòrica i pràctica per poder afrontar aquesta part de les oposicions.

Objectius

. Presentar els materials i els continguts del temari d’oposicions.    

. Vincular els materials acadèmics dels continguts amb el currículum de l’ESO i el batxillerat.

. Practicar la preparació i la redacció dels temes.

. Treballar exemples didàctics sobre els temes.

Metodologia

Trobades setmanals de dues hores a través dels enllaços de Microsoft Teams, en què es plantejaran els objectius de treball de la setmana.

Cada alumne/a treballarà els aspectes concrets que estigui preparant.

Entre una trobada i l’altra també es resoldran dubtes individuals. Cada setmana es distribuiran les trobades particulars segons el nombre d’alumnes.

Modalitat

Virtual. Dependrà de la situació sanitària derivada de la pandèmia.

Activitats

. Explicació i recomanacions del professorat a l’hora d’afrontar la preparació i la redacció d’un tema.

. Aplicació didàctica de cada tema amb propostes per a l’ESO i el batxillerat.

. Resolució de dubtes i de les intervencions didàctiques vinculades als diferents temes. 

Avaluació i acreditació

Cal acreditar el 80% d’assistència virtual.

Cal lliurar les tasques demanades pel professorat (el 60%, com a mínim).