« tornar

23010 - Programar i avaluar per competències a Llengua catalana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Laura Rodriguez Vidal
Professorat Laura Rodriguez Vidal
Data Del 20 de gener al 28 d'abril del 2022. De 17:30 a 19:30
Dies Dijous
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Descripció i metodologia del curs:

El curs constarà de 9 sessions en línia que es realitzaran els dijous a la tarda, de 17 a 19.30 h. Els primers 30 minuts de cada sessió es dedicaran a posar en comú dubtes, tasques i a donar-hi resposta.

A més de les trobades sincròniques, el curs tindrà també una part de feina autònoma i asincrònica, 8 hores de treball personal consistent en diverses tasques repartides en dos blocs: 4 hores en total d'activitats entre sessió i sessió (màxim de 30-40 minuts de dedicació setmanal: participació al fòrum, compleció d'activitats breus relacionades amb el contingut d'alguna sessió, etc) i 4 hores per al projecte final: l'elaboració d'una seqüència didàctica breu que ha de contenir els components essencials de la programació que es treballaran al llarg del curs.

El calendari previst és el següent:

a) Sessions per videoconferència (plataforma Google Meet): 20/1, 27/1, 10/2, 17/2, 24/2, 3/3, 10/3, 17/3 i 24/3.
b) Lliurament de la seqüència didàctica: 7/4.
c) Retorn del projecte i tancament del curs: 21 d'abril.

Objectius:                                                                                                

- Preparar la prova B de la convocatòria d'oposicions: la programació.

 - Analitzar els documents prescriptius i orientatius del currículum per reflexionar de forma compartida sobre les implicacions educatives de l’aprenentatge per competències.

 - Aprendre a utilitzar les eines que aporta l’avaluació formativa i formadora a partir de la gestió de formats d’aprenentatge interactius i participatius.

 - Fer pràctiques sobre alguns aspectes fonamentals que implica el fet de programar l’activitat d’aula a l'ESO i al batxillerat (redacció d’objectius, selecció de continguts, etc.).

 - Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial.

 - Programar, dissenyar i aplicar recursos didàctics en el context del currículum per competències, integrant l’avaluació com un element rellevant des de la reflexió i la consciència de mètode didàctic.

Continguts:                                                                                                        

- L’anàlisi dels elements curriculars en l’ensenyament secundari.

- El desplegament del currículum a l’aula: la programació didàctica de la matèria de llengua i literatura catalanes.

- L’adequació i redacció d’objectius i continguts.

- L’avaluació per competències.

- Els àmbits transversals del currículum.

- Les metodologies d’aprenentatge competencials i reflexives centrades en els aprenents i en la funcionalitat dels continguts.

Avaluació:

 Certificació del curs: Assistència al 80% de les sessions síncrones, lliurament de la SD i compleció del qüestionari de valoració del curs.

En cas que l’alumnat ho desitgi, es pot programar alguna de les sessions del curs en format presencial. La sessió es retransmetria alhora en streaming per tal de garantir l’assistència de les persones inscrites que prefereixin seguir-la en línia.