« tornar

23010 - Programar i avaluar per competències a Llengua catalana i literatura

Tipus Oposicions
Àrea temàtica Programació didàctica
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador Laura Rodriguez Vidal
Professorat Laura Rodriguez Vidal
Data Del 20 de gener al 28 d'abril del 2022. De 17:30 a 19:30
Dies Dijous
Adreça En línia
Total hores 30
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat450,00€

Objectius del curs                                                                                                       

- Preparar la prova B de la convocatòria d'oposicions: la programació.

 - Analitzar els documents prescriptius i orientatius del currículum per reflexionar de forma compartida sobre les implicacions educatives de l’aprenentatge per competències.

 - Aprendre a utilitzar les eines que aporta l’avaluació formativa i formadora a partir de la gestió de formats d’aprenentatge interactius i participatius.

 - Fer pràctiques sobre alguns aspectes fonamentals que implica el fet de programar l’activitat d’aula a l'ESO i al batxillerat (redacció d’objectius, selecció de continguts, etc.).

 - Aplicar i analitzar propostes del tractament competencial.

 - Programar, dissenyar i aplicar recursos didàctics en el context del currículum per competències, integrant l’avaluació com un element rellevant des de la reflexió i la consciència de mètode didàctic.

Continguts                                                                                                        

- L’anàlisi dels elements curriculars en l’ensenyament secundari.

- El desplegament del currículum a l’aula: la programació didàctica de la matèria de llengua i literatura catalanes.

- L’adequació i redacció d’objectius i continguts.

- L’avaluació per competències.

- Els àmbits transversals del currículum.

- Les metodologies d’aprenentatge competencials i reflexives centrades en els aprenents i en la funcionalitat dels continguts.

Metodologia

Al final de cada sessió en temps real es proposarà una tasca que s’haurà de resoldre abans de la sessió següent (amb la plataforma virtual Moodle).

També hi haurà un fòrum per anar-hi plantejant els dubtes que vagin sorgint i per aportar idees i compartir opinions.

Avaluació

Assistència a les sessions virtuals i compleció de les tasques que es demanin.

Lliurament d’una unitat didàctica com a projecte de final del curs.

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »