« tornar

222401 - Geologia per a biòlegs

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Ciències i matemàtiques
Modalitat En línia
Nivell Secundària i Batxillerat
Coordinador
Professorat David Rabadà i Vives
Data Del 16 de febrer al 30 de març del 2022. De 17:30 a 19:30
Dies Dimecres
Adreça En línia
Total hores 15
Preu
Col·legiat55,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores55,00€
No col·legiat70,00€

Descripció

Per impartir competencialment la geologia calen moltes imatges i realitats, perquè els alumnes vegin per si mateixos els coneixements. Una manera ràpida i comprensible de comprendre el currículum de Geologia és a través d’imatges reals. Amb centenars d’imatges dels cinc continents del formador farem un viatge per tota la geologia essencial de secundària i batxillerat. Es proposaran formes originals de presentar la geologia a l’aula.

Les sessions per vídeo conferència seran els dies: 16 i 23 de febrer, 2, 9, 16, 23 i 30 de març, de 17.30 a 19.30 h

Objectius

 • Impartir transversalment la Geologia de l’ESO i batxillerat de manera clara, senzilla i ben estructurada.
 • Oferir un mètode, les imatges, perquè els coneixements geològics s’imparteixin d’una manera més àgil i fàcil.
 • Potenciar la capacitat d’observació de les roques i les estructures geològiques.
 • Potenciar la comprensió visual de les roques en un aspecte competencial per a l’alumnat.

Continguts generals

 • El cicle geològic i els principals tipus de roques
 • Visu dels minerals bàsics I i propietats que els identifiquen
 • Visu dels minerals bàsics II i propietats que els identifiquen
 • El temps geològic i la paleontologia a través del visu dels fòssils essencials i les seves èpoques associades
 • Geodinàmica interna: tectònica descriptiva d’estructures plàstiques
 • Geodinàmica interna: tectònica descriptiva d’estructures fràgils
 • Geodinàmica interna: roques magmàtiques plutòniques
 • Geodinàmica interna: roques magmàtiques hipabissals i volcàniques
 • Geodinàmica interna: roques metamòrfiques i tipus de metamorfisme
 • Geodinàmica externa, factors del modelat i paisatges controlats pel clima
 • Geodinàmica externa: paisatges controlats per la litologia, les estructures i els agents
 • Geodinàmica externa: roques sedimentàries detrítiques
 • Geodinàmica externa: roques sedimentàries biogeoquímiques
 • Cartografia geològica sota tres normes i el seu tall geològic
 • Tectònica de plaques, paradigma central de la geologia terrestre

Avaluació

Cada dia es comentaran els conceptes anteriors.

Hi hauran alguns exercicis pràctics de raonament i d’observació d’imatges sobre l’estructura geològica.