« tornar

223208 - Novetats de la gramàtica de l'IEC orientades al C2

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat Semipresencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data De l'11 al 15 de juliol. De 16:00 a 19:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, c/ Consell de Cent,14
Total hores 15
Preu
Col·legiat70,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores70,00€
No col·legiat105,00€


Si vols ampliar la teva certificació a 30 hores, matricula’t sense cost addicional al curs  223013 - Jornades Ser docent al segle XXI: Qui som, què fem i per què ho fem?

  •  Si t’interessa fer un tercer curs, només hauràs de pagar un suplement de 25 euros.
  • Recorda que els cursos de 30 hores són vàlids per al concurs de mèrits de la pròxima convocatòria d’estabilització de plantilles docents, així com per als estadis de promoció docent.
  • Cursos reconeguts dins el Pla de formació permanent de professorat del Departament d’Educació (gestió en tràmit).

 

Descripció:

El fet que la nova normativa ortogràfica i gramatical tingui plena vigència implica haver d’explicar als alumnes quines són les novetats normatives a l’hora de treballar les expressions orals i escrites. Aquest curs té per objectiu:

  • Difondre les novetats de caràcter normatiu més rellevants a l'hora d'avaluar els textos orals i escrits habituals del nivell C2 de la Secretaria de Política Lingüística.
  • Donar indicacions sobre com s’han d’interpretar i aplicar aquestes novetats a l’hora d’avaluar els textos.

Metodologia:

Sessions presencials:  dies 14 i 15

 Sessions en línia: dies  11,12 i 13.

Activitats participatives programades des del Moodle i la plataforma Teams: elaboració de 14 blocs temàtics, en els quals s’exposaran diverses qüestions gramaticals (a partir dels exemples arribarem a la norma).

S’obriran fòrums i xats per atendre preguntes o reflexions.

S'exposaran models de textos escrits i se'n comentaran els criteris d'avaluació.

Continguts:

1. Canvis ortogràfics

1.1 Paraules que passen a doblar la r

1.2 L'accent diacrític

1.3 Supressió de la dièresi en derivats cultes en -al

1.4 Guionet darrere l'adverbi no

1.5 Guionet darrere d'un prefix que precedeix un sintagma amb valor unitari

1.6 Apostrofació davant del prefix a- amb valor negatiu

2. Canvis i novetats gramaticals:

2.1 Determinants

2.2 Qüestions relacionades amb la funció i els usos dels pronoms

2.3 Combinacions pronominals

2.4 Qüestions relacionades amb la flexió i els usos verbals

2.5 Qüestions relacionades amb les preposicions i els sintagmes preposicionals

2.6 Construccions temporals

2.7 Construccions causals i il·latives

2.8 Altres

 Avaluació:

Proposta de 50 frases puntuables (amb tres opcions de resposta) representatives de la gramàtica de l'IEC, que permetran veure els canvis i les novetats normatius.

S’obriran fòrums de participació, que també seran puntuables.

 

 

 


« TORNAR       AFEGIR A LA CISTELLA »