« tornar

231204 - Anglès oral: fluïdesa i domini (B2-C1)

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Anglès
Modalitat Presencials
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data Del 5 d'octubre de 2022 al 7 de juny de 2023. De 18:00 a 20:00
Dies Dimecres
Adreça Col·legi de Doctors i Llicenciats
Total hores 60
Preu
Col·legiat300,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores300,00€
No col·legiat350,00€

Descripció

Curs per perfeccionar la fluïdesa i la precisió de la llengua oral anglesa. Nivell B2 i C1 (MCERL). D’utilitat general per a persones que necessiten millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell

Metodologia

L'objectiu del curs és l'ús i l'aprenentatge actius de la llengua en un entorn comunicatiu, participatiu i dinàmic. S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es fan dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. S’utilitzaran recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

Al llarg del curs, els estudiants estaran exposats a una àmplia varietat de situacions immersives de llenguatge mitjançant diàlegs, debats, discussions i exposicions. Les activitats que es dediquen porten a l'estudiant des de la pràctica controlada fins a l'ús autònom de la llengua d'origen. És important que els estudiants siguin capaços de gestionar-se en llocs i situacions de la vida quotidiana, com ara bars, restaurants, supermercats, a classe, transport públic, etc. Farem servir vídeos, diàlegs, jocs de rol, treballs de parella, treball en grup i pràctica lliure.

Les estructures gramaticals es presenten en context i les regles reforçades mitjançant l’ús de la pràctica controlada amb diàlegs i situacions de la vida real.

Objectius

 • Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat.
 • Participar en discursos amplis, emetre opinions, etc.
 • Expressar punts de vista, records, voluntats, etc.
 • Definir termes complexos.
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, punts de vista, records, voluntats, etc.
 • Emfatitzar i definir termes complexos
 • Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc. 

Continguts

Els articles i l’àudio serien elegits per cobrir les següents àrees del llenguatge / interès:

 • Advertising
 • The environment
 • Shopping
 • Weather
 • Music
 • Business
 • Accommodation
 • Health & fitness
 • Work and retirement
 • Education
 • Food
 • Sport
 • Technology
 • City life
 • Art and culture
 • Travel and tourism
 • Social issues
 • Personality

Avaluació

Per obtenir la certificació cal assistir almenys a un 80% del curs i haver participat amb èxit a les activitats orals a classe. Cal assolir el llenguatge i mostrar un ús autònom de les estructures mitjançant la improvisació.

Tots els nostres cursos orals inclouen un procés d’avaluació contínua del progrés dels alumnes, que té una finalitat formativa i consta de diverses proves, exercicis i activitats que es fan durant el curs, i es completa amb una prova final de síntesi per avaluar l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del curs, en termes de domini de l’idioma en la comprensió oral i l’expressió oral. 

Avaluació contínua (100%)

 • 20% basat en l'assistència i la participació activa a classe.
 • 80% basat en la nota global de les activitats tipus jocs de rol i discussions a classe:
 1. Advertising discussion
 2. Environmental debate
 3. Music and book reviews
 4. Current affairs
 5. Describing a rècipe
 6. Mobile phone discussion
 7. Describing one’s home
 8. Health discussion
 9. Retirement

Calendari

Primer trimestre

 • 5, 19  i 26 d’octubre
 • 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
 • 14 de desembre

Segon trimestre

 • 11, 18 i 25 de gener
 • 1, 8, 15 i 22 de febrer
 • 1, 8, 15, 22 i 29 de març

Tercer trimestre

 • 12, 19 i 26 d’abril
 • 3, 10, 17, 24 i 31 de maig
 • 7 de juny