« tornar

172000 - Flipped Classroom: capgirem el procés d'ensenyament-aprenentatge

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat
Data del 4 de febrer al 4 de març de 2017. De 9:30 a 12:30
Dies Dissabte
Adreça Col.legi de Llicenciats
Total hores 15
Preu
Col·legiat50,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

El curs vol apropar la metodologia FC al professorat mitjançant una experiència d'aula. Entre els trets característics es destaquen el canvi de paradigma en la funció del professorat i l'alumnat i que els continguts són dins i fora de l'aula.

Cal portar ordinador portàtil o tauleta.

OBJECTIUS

-Apropar-se al model flipped classroom a partir d'experiències d'aula

- Entendre el canvi de rol del professorat i l’alumnat, i també de paradigma

- Conèixer experiències d'aula

- Dissenyar activitats amb eines com ara el Google Classroom, el Socrative, el Plickers i el Kahoot, i generar material d'aquesta metodologia

- Destriar eines i aconseguir habilitats per capgirar el contingut que cal treballar

- Personalitzar els continguts d'aprenentatge i augmentar el temps dedicat a cada alumne

 - Compartir idees, experiències i punts de vista amb la interacció amb altres docents al Google Classroom (aula virtual) i aprendre els uns dels altres

CONTINGUTS

1a sessió 1. Introducció. Pluja d'idees: Què coneixem de FC / FL / classes capgirades (classe inversa)? 2. Marc teòric    3. Experiències pràctiques  4. Qüestionari Plickers
2a sessió- Google classroom:* Enllaç de l'eina amb el Google Drive* Dissenyar activitats i avaluació
3a sessió- Socrative: conèixer l'eina i dissenyar activitats
4a sessió- Plickers: conèixer l'eina i dissenyar activitats
5a SESSIÓ:- Kahoot: conèixer l'eina i dissenyar activitats