« tornar

181000 - Flipped Classroom: capgirem el procés d'ensenyament-aprenentatge

Tipus Escola de Tardor
Àrea temàtica Metodologia d'aula i innovació educativa
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data Dissabte 21 i 28 d'octubre, 4 i 11 de novembre. De 9:00 a 14:00
Dies Dissabtes
Adreça Escola Joan pelegrí c/ Consell de Cent, 14 Barcelona (entrada per c/ Torre d'en Damians, 6)
Total hores 20
Preu
Col·legiat65,00€
No col·legiat95,00€

DESCRIPCIÓ

El curs vol acostar la metodologia FC al professorat mitjançant una experiència d'aula. Entre els trets característics es destaquen el canvi de paradigma en la funció del professorat i l'alumnat i que els continguts són dins i fora de l'aula.

Important: cal portar ordinador portàtil o tauleta.

OBJECTIUS

- Acostar-se al model flipped classroom a partir d'experiències d'aula
- Entendre el canvi de rol del professorat i l’alumnat, i també de paradigma
- Conèixer experiències d'aula
- Dissenyar activitats amb eines com ara el Google Classroom, el Socrative, el Plickers i el Kahoot, i generar material d'aquesta metodologia
- Destriar eines i aconseguir habilitats per capgirar el contingut que cal treballar
- Personalitzar els continguts d'aprenentatge i augmentar el temps dedicat a cada alumne
- Compartir idees, experiències i punts de vista amb la interacció amb altres docents al Google Classroom (aula virtual) i aprendre els uns dels altres

CONTINGUTS

• 1a sessió:

PRESENTACIÓ AMB VERSAL:

1.1. Introducció – Reflexió, en general.

• Pluja d'idees: Què coneixem de FC / FL / Classes capgirades (Classe inversa)?

 

2. Marc teòric:

 

• Vídeo: Flipping the Classroom: Explained.

• Enllaços d'interès sobre el concepte Flipped.

• Documents sobre Flipped.

• Monogràfic "Flipped Classroom" núm. 285-286 de Comunicación y Pedagogía.

 

3. L'experiència a 4t d'Educació Primària.

• Eines TIC (presentació):

* Google Classroom

* Socrative

* Plickers

* Kahoot

 

• Vídeo Classroom 4t d'Educació Primària.

 

4. Qüestionari Plickers

 

5. Tancament

 

Enregistrament al Google Classroom (aula virtual) del curs.

 

TALLER D'EINES TIC:

• Google Classroom

* Enllaç de l'eina amb el Google Drive.

* Dissenyar activitats i avaluació.

* Treball en grup.

• Padlet i Popplet

 

2a sessió TALLER D'EINES TIC:

• Socrative:

Conèixer l'eina i dissenyar activitats.

* Treball en grup.

AVALUACIÓ: Compartir l’enllaç al Classroom del curs.

 

• Plickers i Kahoot:

Conèixer les eines i dissenyar activitats.

 

3a sessió EDUCACIÓ EMOCIONAL A L'ESCOLA:

• Presentació amb Versal.

• Fer servir l'eina i conèixer les seves possibilitats.

 

2a part de la 3a sessió:

SITES – PLA PERSONAL DE L'ALUMNE (Portafolis i avaluació amb rúbriques):

• Taller d'aquesta eina.

 

4a sessió TANCAMENT DEL CURS:

• Treball lliure amb les eines del Curs.