« tornar

182204 - Building Up AICLE/CLIL (1a part) (en línia)

Tipus Escola d'Hivern
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Laura-Agnes Boyd Cahué, M. Rosa Pérez Bohigas
Data Del 12 de febrer al 15 de maig. De 0:00 a 0:00
Dies Dilliuns a divendres
Adreça
Total hores 45
Preu
Col·legiat145,00€
No col·legiat225,00€

DESCRIPCIÓ

Introducció dels principis teòrics i pràctics de la metodologia CLIL, oferint elements i eines per poder elaborar activitats per implementar a l’aula. Adreçat a professorat de secundària de qualsevol matèria amb un nivell mínim d’anglès B2, així com a professorat d’anglès interessat en aquesta metodologia. La llengua vehicular del curs serà l'anglès.

OBJECTIUS

*Conèixer el marc teòric de l’aprenentatge integrat de contingut i llengua
* Situar la metodologia CLIL en el context europeu. Entendre el rol del professor CLIL
* Treballar el desenvolupament del pensament crític de l’alumnat
* Treballar la relació contingut-llengua
* Impulsar la construcció col·laborativa del coneixement
* Conèixer exemples d’activitats CLIL
* Crear activitats de bastides (scaffolding ) de contingut i llengua

CONTINGUTS

* Reflexió sobre la metodologia CLIL
* CLIL a Europa
* El rol del professorat CLIL
* Eines per potenciar el desenvolupament dels processos cognitius dels alumnes
* Relació llengua i contingut
* El treball col·laboratiu
* Exemples d’activitats CLIL
* Elaboració d’activitats CLIL