« tornar

182224 - Cambridge Upperintermediate 1/2 (B2) - Viewpoint 1A

Tipus Aula d'anglès virtual
Àrea temàtica Hivern 2017-2018
Modalitat En línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat
Data del 28 de febrer al 10 de juliol del 2018. De 0:00 a 23:00
Dies tots
Adreça on line
Total hores 40
Preu
Col·legiat150,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores150,00€
No col·legiat200,00€

Descripció

Curs de continuació del nivell: T4B.

Objectius

Curs per avançar en els coneixements de llengua anglesa (nivell B2, segons el Marc europeu comú de referència).

Continguts

Es treballarà vocabulari, gramàtica, comprensió i expressió oral i escrita corresponents al  nivell B2(primera part)a través  de les següents temàtiques:

1.    Social networks: Personality adjectives, Formal verbs
2.    The media: Nouns and prepositions
3.    Stories: Expressions for school- related experiences
4.    Working lives: Verb + noun collocation, word formation
5.    Challenges: World problems and solutions, Word building
6.    Into the future: presentations, nouns for people