« tornar

US1911 - Literatura universal IV

Tipus Universitat Sènior
Àrea temàtica Literatura universal
Modalitat Presencial
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Sam Abrams
Data del 16 d'octubre del 2018 al 28 de maig del 2019. De 9:30 a 11:30
Dies Dimarts
Adreça Col·legi de Llicenciats. Rbla.de Catalunya, 8
Total hores 50
Preu
Col·legiat220,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores220,00€
No col·legiat280,00€

La literatura universal: arrels i canvis

OBJECTIUS

Aquest curs té quatre objectius bàsics o fonamentals. En primer lloc, oferir una visió panoràmica global de la creació i el desplegament de la tradició literària occidental, des de les seves arrels fins als nostres dies. En segon lloc, fer un seguiment de tots els grans canvis estètics i intel·lectuals que s’han produït a la tradició occidental, de segle en segle, d’època en època. En tercer lloc, explicitar els lligams profunds que hi ha entre la literatura catalana i la literatura universal. I, en quart lloc, desenvolupar les eines necessàries per poder llegir i gaudir d’un text literari cada vegada amb més intensitat.

CONTINGUTS

La mecànica del curs és ben simple. Es tracta d’un enfocament tripartit. En primer lloc, el professor farà una introducció del tema en qüestió, és a dir, del període històric, dels valors estètics de l’època, de la producció general dels autors i les obres concretes a comentar. En segon lloc, hi haurà un col·loqui obert de preguntes i respostes sobre el material tractat en la introducció general, per tal d’assegurar la comprensió i/o omplir alguna llacuna que hi pugui quedar. I, en tercer lloc, hi haurà un comentari aprofundit, a nivell temàtic i formal, de passatges destacats de les grans obres de la literatura universal.

- Els orígens: Índia i l’Orient: El Bhagavad-Gita i Lao Tse.
- La literatura grecoromana: Aristòfanes i el naixement de la comèdia. Petroni i la sàtira.
- Plató: pensament i literatura. 
- L’edat mitjana: La lírica dels trobadors. Petrarca i la tradició petrarquista. Jorge Manrique i la frontera entre l’edat mitjana i el Renaixement.
- El Renaixement: Maquiavel, Rabelais, Erasme i la cultura de l’excés. 
- El Barroc: Els poetes metafísics anglesos a partir de John Donne. 
- La Il·lustració: Literatura i assaig: Rousseau, Gibbon, Burke i Paine. 
- Segle XIX: Hölderlin i el romanticisme alemany. Puixkin i la modernitat. La novel·la gòtica a Europa. Emerson i Nietzsche i la llibertat humana. Walter Pater, Oscar Wilde i l’art per l’art. La poesia pura. E. T. A Hoffmann, Georg Büchner, Edgar Allan Poe i la literatura dels límits. 
- Segle XX: Yeats, Jiménez i Machado: del segle XIX al XX. Els poetes anglesos de la Primera Guerra Mundial: Owen, Sassoon, Thomas, Graves. Eugenio Montale i l’hermetisme. Lorca i Miller: la tragèdia moderna. El poetes russos de l’Edat de Plata: Mandelstam, Pasternak, Tsvetàieva i Akmàtova. Robert Musil i Joseph Roth: la decadència d’occident. Canetti, Cioran, Barthes, Sontag: pensar la modernitat. Coetzee i Le Clézio i la fi del colonialisme.

CALENDARI DE SESSIONS 

OCT

NOV

DES

GEN

FEB

MAR

ABR

MAIG

16

23

30

6

13

20

27

11

 

15

22

29

5

12

19

26

5

12

19

26

2

9

 

23 (anul.lada)

 

7

14

21

28 (nova data)