« tornar

193205 - Qüestions imprescindibles de la gramàtica de l’IEC (en línia)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Joan Abril Español
Data de l’1 al 5 de juliol. De 0:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça On line
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Recorregut per la normativa actual de l’IEC. Com s’han d’interpretar i aplicar els criteris de la gramàtica a l’aula. Comentari de la Gramàtica essencial de la llengua catalana. Qüestions noves o renovades amb usos variacionals segons els registres.

 OBJECTIUS

  • Conèixer la nova gramàtica de l’IEC i saber la manera com s’ha d’aplicar a l’aula.

 

CONTINGUTS

  • Conceptes previs: significat dels registres formals i informals i relació amb l’abast geolectal; tractament d’aquests registres en la varietat estàndard, i criteris d’avaluació en l’ensenyament.
  • Interpretació de les novetats en sintaxi: construccions de gerundi, expressions temporals, construccions pronominals de subjecte indefinit, pronoms febles d’acusatiu i datiu, alternança de preposicions àtones davant una substantiva d’infinitiu, predicació verbal, caiguda de la preposició, els verbs ser i estar, duplicats pronominals, el tractament del pleonasme en oracions de relatiu, la preposició a davant de CD, etc.
  • Novetats en morfologia: el nombre dels noms propis, la forma i combinació dels pronoms febles, la flexió verbal.
  • Fonètica i fonologia: vocalisme i consonantisme (sonoritzacions, sensibilitzacions, elisions, simplificacions…) segons registres formals i informals.
  • Ortografia: diacrítics, dièresi, guionet en els mots prefixats i en els compostos.