« tornar

193210 - Lectura de Visions i cants de Joan Maragall

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Ferran Gadea Gambús
Data de l’1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Lectura interpretativa del poemari, tot subratllant el sentit diferenciat de cadascuna de les tres parts: visions, intermezzo i cants.

 OBJECTIUS

  • Constatar el valor renovador del poemari, que tot partint del romanticisme condueix la poesia catalana fins a la modernitat mitjançant la seva inscripció en els corrents estètics del tombant de segle europeu.

 

CONTINGUTS

  • Anàlisi del sentit cívic dels cants. Vinculació dels textos amb l’entorn polític.
  • Estudi de la interpretació personal, plenament modernista, que l’autor proposa
     d’algunes figures provinents del llegendari i el cançoner: Comte Arnau,
     Serrallonga, Fra Garí…
  • Treball dels diferents formats i dels recursos de la llengua poètica.
  • Recepció crítica: proposta de lectures.
  • Accés a la bibliografia específica.