« tornar

193219 - Teaching writing successfully in the classroom (en línia)

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Llengua i literatura
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Rosa M. Cano Vallès
Data de l'1 al 19 de juliol. De 23:00 a 0:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça On line
Total hores 30
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Curs en línia de 30 hores en llengua anglesa sobre l’expressió escrita en anglès per tal de donar eines als professors de llengua anglesa o de CLIL per tal de dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge. Aquest curs pot ajudar els professors que preparen oposicions de secundària a elaborar activitats creatives de writing a la seva programació didàctica i altres professors que imparteixin CLIL.

 OBJECTIUS

 • Estudiar les diverses teories sobre l’expressió escrita i els seus elements amb les seves implicacions didàctiques i metodològiques per tal de millorar la tasca docent dintre de l’ensenyament competencial.
 • Introduir els tipus d’activitats d’expressió escrita i la seva aplicació pràctica.
 • Estudiar els elements que constitueixen el procés d’expressió escrita i el seu impacte en l’ensenyament de la llengua estrangera.
 • Dissenyar diferents activitats d’expressió escrita per afavorir el procés d’ensenyament i aprenentatge i la motivació de l’alumnat.
 • Examinar els procediments per corregir i avaluar l’expressió escrita.
 • Donar idees per als professors que preparin oposicions i hagin d’elaborar la seva programació didàctica.

 

CONTINGUTS

 • La importància de l’expressió escrita a l’aula d’anglès.
 • El paper del professor en el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’expressió escrita.
 • Diverses teories sobre l’ensenyament de l’expressió escrita.
 • Fases i elements del procés d’expressió escrita: recollida d’informació, planificació, redacció.
 • Tipus de textos escrits segons l’objectiu del text i a qui s’adreça, com ara text informatiu, explicatiu, persuasiu (anunci per vendre un producte…).
 • Tipus d’activitats per a la pràctica de l’expressió escrita i exemples per utilitzar a l’aula d’anglès.
 • Avaluació i correcció de l’expressió escrita.
 • Bibliografia sobre el tema.