« tornar

193402 - L'ensenyament de ciències a l'ESO a través de Science-bits

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Ciències experimentals i robòtica
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Montse Esqué Prats
Data de l' 1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Esc. Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€
Suplement15,00€

DESCRIPCIÓ

Ensenyar les ciències a l’ESO a través d’un model d’ensenyament-aprenentatge creat per entendre com aprenen els estudiants. És un mètode que facilita la comprensió i és molt interactiu gràcies als continguts multimèdia que presenta.

 OBJECTIUS

  • Conèixer i poder aplicar un mètode d’ensenyar ciències que inclogui totes les fases que ha de tenir el procés d’E-A; indagació, descobriment, reflexió, aplicació, raonament crític.
  • Aprendre a utilitzar tots els recursos que ofereix Science-bits per tal de treure’n el màxim rendiment si ens decidim a utilitzar-lo a l’aula.
  • Conèixer els nous descobriments que actualment la neurociència reconeix com a base de qualsevol aprenentatge.

 

CONTINGUTS

  • Com passar d’un model d’ensenyament basat en la transmissió de coneixements a un model constructivista.
  • Unitat didàctica sencera de biologia de 1r d’ESO.
  • Unitat didàctica sencera de física de 2n d’ESO (opció de fer-la de 3r o 4t segons les necessitats del professorat).
  • Utilització de la intranet que permet programar exàmens, fer grups-classe, monitorar els resultats dels alumnes, etc.