« tornar

193802 - El romànic als regnes hispànics: art, litúrgia i música

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Música
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Carles Sánchez Márquez, Maria Incoronata Colantuono
Data de l'1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent,14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

El curs es proposa presentar en una perspectiva interdisciplinària els repertoris artístics i musicals medievals dels regnes cristians hispànics en relació amb el seu context litúrgic.

 OBJECTIUS

  • Crear les condicions per facilitar la comprensió de la producció artística i musical medieval com a part integrant de la litúrgia, de la societat i de la cultura medieval.
  • Posar en relleu a través de l’art i dels repertoris musicals l’esperit dels llocs de la cultura monàstica i eclesiàstica a l’edat mitjana.
  • Donar suggeriments i materials per a ús didàctic.

 

CONTINGUTS

Tema 1. El primer romànic. L’arquitectura del primer romànic meridional a Catalunya i Aragó: Ripoll, Cardona, la catedral de Vic, Obarra, Leyre, San Caprasio de Santa Cruz de la Serós. El debat sobre els mestres llombards. La litúrgia medieval. Els orígens del cant cristià i la formació del cant gregorià.

Tema 2. Romànic i reforma monàstica. Litúrgia monàstica medieval benedictina. El repertori liturgicomusical benedictí a la Catalunya Vella: escriptorium del monestir de Ripoll. Monestirs i producció artística a la Catalunya Vella: artífexs i promotors.

Tema 3. Relíquies i pelegrinatge. La catedral de Santiago de Compostela: joia de l’art romànic europeu. Una nova arquitectura: l’església de peregrinació, plantes basilicals i cossos occidentals. L’art del Camí de Sant Jaume (1075-1125). Santiago de Compostela i la cultura musical europea del segle XII: Codex Calixtinus. Pervivències de temes i melodies de peregrinació en els repertoris posteriors (Cantigas de Santa Maria).

Tema 4. Les arts visuals al romànic ple: pintura i escultura. La pintura dels mestres de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. El cercle de Pedret. Una mirada al món antic: l’escultura de la catedral de Jaca i San Martin de Frómista. Els grans portals historiats: San Isidoro de León, Santa Maria de Sangüesa, Uncastillo. El monestir de Santo Domingo de Silos.

Tema 5. Romànic en clau musical i litúrgica. Música i litúrgia en el monaquisme femení de tradició benedictina: Sant Joan de les Abadesses. La música i les reformes monàstiques dels segles X-XI: els monjos blancs (cluniacencs i cistercencs). El monestir de Santa María la Real de Las Huelgas: producció poeticomusical en clau femenina. El cant litúrgic als monestirs catalans reformats: Sant Pere de Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Sant Cugat del Vallès, Sant Pere de Besalú, etc. Repertori poètic musical d’inspiració litúrgica: trops i seqüències. Els orígens del drama litúrgic.