« tornar

193904 - Connectem l’escriptura amb les emocions

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Conxita Tarruell Llonch
Data de l'1 al 5 de juliol. De 12:00 a 15:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Curs pràctic per connectar amb les emocions per mitjà de l’escriptura i entendre com els fets del passat afecten el present i futur. Un viatge interior útil per a docents i alumnes per descobrir el gust d’escriure, fluint en la creativitat.

OBJECTIUS

Donar eines als mestres i professors per potenciar l’escriptura a l’aula mitjançant exercicis pràctics que ajudin a desenvolupar la pedagogia de la interioritat. Prendre consciència que escriure amb regularitat permet donar nom a les pròpies emocions i a les dels nostres alumnes.

 • Identificar els propis pensaments, opinions i sentiments a través d’experiències de descoberta d’un mateix i de tècniques d’interiorització.
 • Aconseguir un ambient tranquil i relaxat dins l’aula.
 • Afavorir l’autoregulació a través de la paciència, l’espera i l’organització.
 • Prendre consciència per expressar i gestionar les pròpies emocions.
 • Mantenir bones relacions socials per conviure millor.

 

CONTINGUTS

 • Potenciar el gust per l’escriptura a l’escola.
 • Experimentar amb la paraula escrita per fer un viatge interior.
 • Vehicular les emocions a través de l’escriptura.
 • Eines per treballar l’escriptura a l’escola.
 • Identificar les emocions per mitjà de les paraules.
 • Experimentació i pràctica per trobar el gust a l’escriptura.
 • Exercicis per potenciar l’escriptura dels nostres alumnes a l’aula.
 • Els docents podran acompanyar als seus alumnes amb aquest treball d’interiorització on es potencia l’hàbit d’escriure en relació a l’expressió des del sentiment.