« tornar

193907 - Intel·ligència emocional a l’aula: com i per què?

Tipus Escola d'Estiu
Àrea temàtica Eines de millora personal i altres
Modalitat en línia
Nivell Internivells
Coordinador
Professorat Milos Salgueda Colomer
Data de l'1 al 5 de juliol. De 8:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Escola Joan Pelegrí, Consell de Cent, 14
Total hores 15
Preu
Col·legiat68,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores68,00€
No col·legiat98,00€

DESCRIPCIÓ

Curs pràctic sobre estratègies de consciència i autoregulació emocional útils per millorar la relació amb l’alumnat i promoure la pròpia salut emocional, tot introduint elements que ajudin a desenvolupar la competència emocional de l’alumnat.

Curs internivells.

 OBJECTIUS

Donar estratègies a mestres i professors perquè siguin conscients de les pròpies emocions en la relació amb els alumnes a l’aula, i que sàpiguen expressar-les i regular-les de manera que actuïn com a bons models per potenciar la intel·ligència emocional de l’alumnat.

Es donaran elements i estratègies que promoguin l’adquisició d’una bona competència emocional del professorat que:

  • Els ajudi a gestionar els conflictes d’una manera positiva i, per tant, a millorar el clima d’aula.
  • Els doni eines per afrontar positivament situacions emocionalment intenses que poden presentar-se a l’aula (dols, ansietat, pors…).
  • Els serveixi per tenir cura de la pròpia salut emocional i per tant reduir l’estrès associat a la professió docent.

També s’oferiran recursos per incloure aspectes de l’educació emocional en les diferents matèries, per tal de poder treballar el tema de manera transversal.

 CONTINGUTS

  • La mirada cap a un mateix com a educador. Com des d’aquí podem potenciar les capacitats dels nens/adolescents.
  • Consciència emocional. Escoltar les emocions (pròpies i dels nens/adolescents) i entendre quina funció fan per poder donar-hi resposta.
  • Expressió i comunicació positiva de les emocions. Com ho fem nosaltres i com ho podem treballar en l’alumnat.
  • Breu introducció a les bases neurològiques de la resposta emocional.
  • Estratègies d’autoregulació emocional pròpia: conèixer el mindfulness i la meditació i el seu paper en la prevenció de l’estrès.
  • Ensenyar estratègies d’autoregulació emocional a l’alumnat.