« tornar

192226 - Conversa bàsica per viatjar. (A2) Part I

Tipus Anglès intensiu juliol
Àrea temàtica Cursos intensius d'anglès al juliol
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data de l'1 al 12 de juliol. De 12:00 a 14:00
Dies de dilluns a divendres
Adreça Col·legi de Llicenciats, Rbla. de Catalunya, 8
Total hores 20
Preu
Col·legiat100,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores100,00€
No col·legiat125,00€

DESCRIPCIÓ

Primera part d’un curs destinat a estudiants amb un nivell elemental/preintermedi, que volen practicar conversa en anglès per viatjar o refrescar-ne el nivell. La comprensió i l’expressió orals en són els eixos principals. Es tracta de gaudir i xerrar en anglès sense pressa ni pressió. Per accedir al curs es recomana tenir com a mínim un nivell equivalent al A2 o haver fet orientativament dos anys d’anglès.

 OBJECTIUS

 • Millorar l’expressió oral, així com la comprensió de la llengua, en un entorn lúdic i distès
 • Aprendre a interactuar en anglès en diferents àmbits de la vida diària
 • Adquirir confiança, fluïdesa i espontaneïtat
 • Participar en discursos i donar opinions
 • Exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.

 

METODOLOGIA

S’adapta a les característiques dels participants: amb activitats pràctiques i d’aplicació immediata en els contextos assenyalats. Es realitzen dinàmiques grupals i en parella, es contrasten experiències pròpies dels participants i s’amplien coneixements lingüístics amb exercicis d’expressió i comprensió oral. Es faran servir recursos audiovisuals per motivar i facilitar el procés d’aprenentatge.

 CONTINGUTS

Els articles i els àudios es triaran per tal de cobrir les següents àrees de llenguatge/interès:

 • Introducing yourself
 • Meeting and greeting
 • Personality and Character
 • Appearance
 • Hobbies and interests
 • Shopping in English
 • Food and drink
 • Describing places
 • Describing feelings
 • Expressing opinions
 • Music and songs

 etc