« tornar

192228 - Conversa: Millora de la fluïdesa (B1-C1) Part I

Tipus Anglès intensiu juliol
Àrea temàtica Cursos intensius d'anglès al juliol
Modalitat en línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data de l'1 al 12 de juliol. De 9:30 a 11:30
Dies de dilluns a divendres
Adreça Col·legi de Llicenciats, Rbla. de Catalunya, 8
Total hores 20
Preu
Col·legiat100,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores100,00€
No col·legiat125,00€

DESCRIPCIÓ

 
Curs per perfeccionar la fluïdesa i precisió de la llengua oral anglesa. Nivell B i C (MCERL). D’utilitat general per a gent que necessita millorar i perfeccionar l’expressió oral. D’utilitat per a professorat d’altres àrees curriculars en anglès (CLIL/AICLE). Per accedir al curs cal tenir com a mínim el nivell intermediari (B1) en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.OBJECTIUS


• Adquirir confiança i interactuar amb parlants de llengua anglesa amb fluïdesa i espontaneïtat
• Participar en discursos amplis, opinions...
• Expressar punts de vista, records, voluntats...
• Emfatitzar i definir termes complexos
• Comparar: exposar raons, sentiments, gustos, emocions, etc.CONTINGUTS

Millora i pràctica de l’expressió oral a través de presentacions i debats sobre temes de la vida quotidiana, d’interès social, cultural i d’actualitat.