« tornar

US2018 - Les tradicions religioses en diàleg amb les cultures

Tipus Cursos de la Universitat Sènior
Àrea temàtica Humanitats
Modalitat En línia
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Antoni Matabosch Soler, Francesc Xavier Marín Torné, Isaac Llopis Fuster, Joan Ramon Marín Torné, Núria Carulla Musons
Data Calendari de recuperacions, del 18 de maig al 6 de juliol. De 16:00 a 18:00
Dies dilluns
Adreça CDL- Rambla de Catalunya 8, principal
Total hores 50
Preu
Col·legiat220,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores220,00€
No col·legiat280,00€

IMPORTANT. NOU CALENDARI EN FORMAT TELEMÀTIC, A TEMPS REAL

Davant de la impossibilitat de poder reprendre les classes presencialment per causa de les limitacions derivades de la crisi sanitària, a partir del proper 18 de maig reprendrem, íntegrament en format virtual, les classes de la Universitat Sènior. 

Les classes es faran en format telemàtic mitjançant connexions en temps real a través de la Plataforma Microsoft Teams. Rebreu un enllaç per correu electrònic, que us permetrà l’accés a la classe en directe.

Calendari:

 • Dilluns 18 de maig, de 16 a 18 h
 • Dilluns 25 de maig, de 16 a 18 h
 • Dilluns 8 de juny, de 16 a 18 h
 • Dilluns 15 de juny, de 16 a 18 h
 • Dilluns 22 de juny, de 16 a 18 h
 • Dilluns 29 de juny, de 16 a 18 h
 • Dilluns 6 de juliol, de 16 a 18 h

OBJECTIUS

 • Conèixer les religions per entendre més la pròpia cultura, la diversitat d’opcions que ens envolten.
 • Conèixer les diferents tradicions religioses, tot identificant-ne els aspectes més rellevants i les aportacions a la cultura a nivell antropològic, social, lingüístic, estètic...
 • Identificar l’impacte de la religió en el nostre context social.
 • Dur a terme una anàlisi crítica de les aportacions de les diferents religions presents a Catalunya amb vista a potenciar una cultura del diàleg, el respecte, la convivència i la relació harmònica.
 • Estudiar i valorar possibles estratègies que facilitin el diàleg interreligiós i intercultural a casa nostra.

CONTINGUTS

1. Introducció a la diversitat religiosa (curs 2019-2020)

1.1. Introducció a la diversitat religiosa. a) Religions comparades i història de les religions; b) Fenomenologia de la religió (ritus, mite); c) Sociologia i antropologia del fenomen religiós; d) La secularització en el segle XXI; e) Relació entre ciència i religió

1.2. Mapa de les religions a Catalunya. a) Història i implantació territorial; b) Grups religiosos a Catalunya; c) Immigració i religió: convergències i divergències; d) Tendències, reptes i oportunitats.

1.3. Baròmetre de la religiositat. a) Catalunya creient i no creient; b) La realitat socioreligiosa.

1.4. Marc legal i social. a) Acords i resolucions europees, estatals, autonòmiques i locals; b) Els acords de l’any 1992; c) La seva aplicació pràctica: hospitals, espais educatius, menjar halal i kosher, les festivitats... 

1.5. Gestió de la diversitat. a) Prejudicis, estereotips i discriminació; b) Models de gestió de la diversitat a Europa i al Món; c) Eines metodològiques; d) Comunicació, negociació i mediació; e) Gestió positiva dels conflictes i la valoració de la diferència; f) La gestió de la diversitat en les aules: casos, estratègies i recomanacions

PROFESSORAT: Joan Hernández

2. Monoteismes I. Judaisme i confessions cristianes

2.1. Judaisme. a) El judaisme bíblic - L’Èxode, l’establiment a Canaan, la monarquia, l’exili i el retorn a la terra - La Torà, els profetes i els sapiencials; b) El judaisme postbíblic - Les guerres jueves - La tradició oral: halakhà - El patriarcat: els «gaons» de Babilònia i d’Israel, els “caraïtes” - La mística jueva: els Hassidim d’Alemanya nord i de França (s. XII-XIII); la Càbala; el hassidisme del s. XVIII - Les festes jueves en el judaisme postbíblic: Pasqua (Pésaḥ); Pentecosta o Festa de les Setmanes (Šabu’ot); Tabernacles (Sukkot); Cap d’any (Roš  haŠanah); Dia de l’Expiació (Yom  Kippur o Yoma’); La Dedicació del Temple (Hanukkah); Ester i Mardoqueu (Purim).

2.2. Confessions cristianes. a) El nucli del cristianisme: La revelació de Déu en Jesús de Natzaret per la força de l’Esperit - Fonts: els evangelis i les cartes apostòliques - La revelació de Déu en Jesús de Natzaret - Les primeres comunitats cristianes - L’expansió del cristianisme; b) Confessions cristianes - Esglésies ortodoxes i orientals - Protestantisme - Església Catòlica Romana - Altres grups cristians.

PROFESSORAT: Joan Ramon Marín i Antoni Matabosch 

3. Monoteismes II.  Islam

3.1. Orígens i fonaments. a) Introducció preliminar; b) Els inicis de l’Islam i la vida del Profeta; c) L’Alcorà; d) La Sunna del Profeta; e) Els Pilars de l’Islam; f) Les creences bàsiques; g) Institucions i ciències islàmiques; h) Vida quotidiana i vida devocional; i) Principals etapes històriques de l’Islam; j) Problemàtiques contemporànies: jihad, dona, etc.

3.2. Perspectives de l’Islam plural. a) Fonts del pensament al Món islàmic; b) El pensament de la Shī’a imamita; c) El pensament de la Shī’a ismaïlita; d) Introducció general al sufisme; e) Psicologia sufí; f) Ibn ‘Arabī; g) Vies sufís; h) El Sufisme a la història; i) Sufisme i societat; j) La falsafa: d’al-Kindī a Averroes; k) Filosofia – Suhrawardī l. Filosofia – Mulla Saḍra

PROFESSORAT:  Francesc-Xavier Marin

4. Les tradicions espirituals i religioses a l’Orient

4.1. Hinduisme. a) Introducció històrica i geogràfica. Es pot definir l’hinduisme?; b) Els textos hinduistes: Els llibres Vedes, les Upanishad; el Mahabarata; la Bhagavad Gita; c) L’ordre social de l’hinduisme. Les castes; d) L’evolució de l’hinduisme: La noció d’Âtman, la relació entre Brahman i Âtman; e) Els estadis vitals: Brahmacârya, Grihastha, Vanaprastha i Sannyâsa.

4.2. Budisme. a) Introducció històrica. Presentació de la tradició textual; b) La crisi de l’hinduisme i la recerca de respostes noves; c) El Buda: perfil biogràfic. El monaquisme budista; d) La doctrina de les quatre veritats; e) El budisme Therevada i el budisme Mahâyâna.

4.3. Fe Bahà’í. a) Bahà’u’llàh i la religió del segle XIX; b) Conviccions fonamentals: les tres unitats; c) La persecució actual dels Bahà’ís a l’Iran.

4.4. Sikhisme. a) Origen, doctrina i creences bàsiques; b) Rituals i simbolismes; c) El Sikhisme a Europa i la seva migració.

4.5. Confucianisme i taoisme. a) Introducció. Idees, creences i pràctiques religioses a la Xina; b) La religió a la Xina antiga; c) Confuci: vida i doctrina. L’ensenyament de Confuci i el seu llegat: l’escola dels lletrats; d) Dues interpretacions de la doctrina confuciana: Menci i Xunzi. L’adaptació de la via confuciana a Corea, el Japó i el Vietnam. El neoconfucianisme; e) El taoisme. Orígens, escriptures, doctrines i pràctiques religioses; f) Transformacions del taoisme.

PROFESSORAT: Juan Manuel Cincunegui (9, 16 i 23 de març, i Joan Hernández, 30 de març, 20 i 27 d'abril i 4 de maig)

Amb la col·laboració de l'[is]creb (Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona)

  

CALENDARI DE SESSIONS

Mes

Dies

Octubre

14, 21, 28

Novembre

4, 11, 18, 25

Desembre

2, 9, 16

Gener

13, 20, 27

Febrer

3, 10, 17, 24

Març

2, 9, 

Maig (virtual)

18, 25, 

Juny (virtual)

Juliol (virtual)

8, 15, 22, 29

6