« tornar

201210 - Anglès A2- B1 part 3 (Pre-Intermediate)

Tipus Aula d'anglès presencial
Àrea temàtica Cursos presencials d'anglès - Tardor 2019
Modalitat Presencial
Nivell Secundària
Coordinador
Professorat Martin Delaney Boland
Data de l'1 d'octubre de 2019 al 28 de gener de 2020 . De 18:00 a 20:30
Dies Dimarts
Adreça Col•legi de Llicenciats, Rbla. de Catalunya, 8
Total hores 40
Preu
Col·legiat200,00€
Membres d'altres col·legis professionals o entitats organitzadores200,00€
No col·legiat250,00€

DESCRIPCIÓ

Curs per a l’aprenentatge de la llengua anglesa. Nivell Obert a tots els participants que han cursat el nivell A2-B1.1 PART 2 o el nivel B1 en una institució educativa reconeguda en els darrers 18 mesos o fer una prova de nivell.  

 OBJECTIUS

 • Desenvolupament de la familiarització amb la llengua anglesa de nivell pre-inermedi: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral, expressió escrita, gramàtica i vocabulari.
 • Donar informació bàsica sobre si mateix i la seva familia,
 • Mantenir una conversa o una discussió (compres, llocs d'interès, ocupacions, etc)
 • Sap expressar i respondre a sentiments com la sorpresa, la felicitat, la tristesa, l'interès i la indiferència.
 • Descriure, amb termes simples, aspectes de la seva experiència personal, entorn immediat i problemes sobre qüestions de primera necessitat.

 

CONTINGUTS

 

 Gramàtica

 • Second conditional
 • Present Perfect + for and since
 • Present Perfect or Past simple
 • Passive mode
 • Used to
 • Might
 • Verbs of movement
 • Word order of phrasal verbs
 • So, neither and auxiliary verbs
 • Past Perfect
 • Reported speech
 • Questions without auxiliaries.

 

 Temes

 • The animal world
 • Phobias and fears
 • Biographies
 • Verbs of invention and discovery
 • School subjects
 • Word building and word formation
 • Sports and movement
 • Phrasal verbs
 • Expressing similarity
 • Verb phrases
 • Say versus Tell
 • At the Pharmacy
 • Saying farewell